Előadók

Pre-congress kurzus: A parodontológia és az orthodoncia kapcsolata

 

Perspektívák a Paro-implantológiában és a Komprehenzív Fogászatban – kétnapos hagyományos továbbképzés a legnevesebb előadók részvételével


 

Pre-congress kurzus: A parodontológia és az ortodoncia kapcsolata

Május 10. (csütörtök)

1. Andreas Stavropoulos

CV
Fogorvosi tanulmányait Heidelbergben, Thessalonikiben és Athénban végezte, parodontológiai és implantológiai szakvizsgáját pedig Dániában, az Aarhusi Egyetemen szerezte. Ugyanitt 2002-ben PhD fokozatot szerzett, 2011-ben pedig az odontológia doktora lett, amely fokozatokat az irányított szövetregeneráció és csontpótlás témakörében végzett kutatásaira alapozva nyerte el. Számos díja közül kiemelendő az IADR parodontológiai kutatások csoportja által 2006-ban odaítélt Anthony Rizzo Young Investigator Award, a European Association of Osseointegration 2011-es alapkutatásokért járó első díja és a 2013-as Straumann Award for Periodontal Regenerative Medicine. Nemzetközi publikációs tevékenysége folyóirati közlemények és könyvfejezetek terén is jelentős, ezen felül szerkesztőbizottsági tag olyan folyóiratokban, mint a Journal of Clinical Periodontology vagy a Clinical Oral Implants Research. Jelenleg a Malmöi Egyetem Parodontológiai Tanszékének tanszékvezető professzora.

Absztrakt
Az ortodoncia és a parodontalis szövetek: biológiai szempontok
A parodontologia és az ortodoncia szorosan összefüggő területek. Ez nem csupán az anatómia miatt van így – nevezetesen, hogy a parodontiummal mindkét diszciplina foglalkozik - , de klinikai szempontból is igaz, hogy megfelelő parodontalis egészség nélkül nem lehetséges a megfelelő fogszabályozás, illetve a rosszul kivitelezett fogszabályozó kezelés károsíthatja a parodontiumot. Utóbbinak kiemelten gyakori esete a következményes recesszió. Az előadás a fogszabályozásra visszavezethető recesszió biológiai hátterét mutatja be. 

2. Christos Katsaros

CV
Christos Katsaros 2008 óta a Berni Egyetem Ortodonciai és Dentofaciális Ortopédiai Tanszékének tanszékvezető professzora.  Fogorvosi diplomát a Thessaloniki Egyetemen szerzett, ortodonciai szakképzését pedig Prof. Rolf Berg felügyelete alatt végezte, a Saarlandi Egyetemen, Németországban. Ugyanitt írta meg doktori értekezését és szerzett habilitált oktatói fokozatot. A Göteborgi Egyetemen kutatóként dolgozott, és itt szerezte meg PhD fokozatát.  2000 és 2008 között a hollandiai Nijmegenben, a Radboud University Ortodonciai és Orális Biológiai Tanszékén volt előbb docens, majd professzor.
Több, mint 180 nemzetközi publikáció és előadás szerzője. Jelenlegi érdeklődési területe az arcfejlődés molekuláris genetikája, illetve az ajak -és szájpadhasadékos betegek sebgyógyulása, a parodontológia területén pedig a fogszabályozás kapcsán kialakuló recesszió megelőzése. Az American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics társszerkesztője, a Cleft Palate- Craniofacial Journal fogászatért felelős rovatszerkesztője, és több más nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Az European Orthodontic Society (EOS) frissen leköszönt elnöke, és az Angle Society of Europe aktív tagja.

Absztrakt
Az ortodoncia és a parodontalis szövetek: klinikai szempontok
Az ortodonciai fogmozgatás egyfelől elősegítheti a parodontalis szövetek egészségét, az által, hogy a kemény- és lágyszöveteket állandó adaptációra készteti, ugyanakkor kedvezőtlen anatómiai viszonyok vagy aktív parodontitis mellett éppen ellenkező hatása is lehet.
Az előadás ezt a problémát tárgyalja a lehetséges kemény- és lágyszöveti defektusokra tekintettel, és négy fő kérdésre fókuszál: Okoz-e recessziót az ortodonciai fogmozgatás? Hosszú távon gyakoribb-e a recesszió fogszabályozásban részesült pácienseknél, mint azoknál, akik esetében ilyen kezelés nem történt? Hozzájárul-e a recesszió kialakulásához, ha a fix retenciós fázis hosszú? Mit tehet a parodontológus, hogy a recesszió ne alakuljon ki? Ezek a kérdések már csak a fogszabályozó kezelést a gyermekkortól a felnőttkorig igénybe vevő páciensek nagy száma miatt is igen fontosak.

3. Tali Chackartchi

CV
Tali Chackartchi 2002-ben szerzett fogorvosi diplomát. Parodontológus szakorvosi képesítését 2008-ban szerezte a Hadassah & Hebrew University Fogorvostudományi Karán. 2009 óta EFP-akkreditált szakorvos. Szintén 2009-ben 1 évig a Staub Foundation ösztöndíjasaként tanult a G.Niznick Oral Implant Centerben. Jelenleg a jeruzsálemi Hadassah & Hebrew University Fogorvostudományi Karán a Parodontológiai Tanszék vezető oktatója.   
Klinikusként parodontológiával és implantológiával foglalkozik. Parodontológusként különösen érdeklődik a fiatalkori agresszív parodontitis diagnosztikája, kezelése és utánkövetése, illetve a fogszabályozáshoz kapcsolódó súlyos, következményes parodontitis iránt. Ezeket a kérdéseket az alapkutatás és a klinikum szintjén is vizsgálja.
Chackartchi doktornő a Szakorvosok Fórumának és a Posztgraduális Vizsgabizottságnak is bizottsági tagja, nemzetközi szinten pedig számos szimpózium tudományos szervezőbizottságának munkájában is részt vesz. Az   Israeli Society of Periodontology and Osseointegration jelenlegi elnöke.

Absztrakt
Ortodonciai fogmozgatás súlyos parodontitis esetén
Egyre növekszik azon felnőtt páciensek száma, akik esztétikai okokból kívánnak fogorvosi kezelésben részesülni. Ennek megfelelően egyre több olyan esetet is látunk, amikor az ilyen céllal érkező páciensnek előrehaladott parodontitise van, a fogak kóros mozgathatóságával. Vitathatatlan tény, hogy az egészséges parodontium a sikeres fogszabályozó kezelés előfeltétele. Ennek megfelelően a fogszabályozó kezelés megkezdése előtt és aktív mozgatás után adott esetben mindenképpen el kell végezni bizonyos parodontológiai beavatkozásokat.
Az előadás célja kettős: egyfelől rá kíván világítani a parodontalisan érintett betegek ortodonciai kezelésének biológiai limitációira és klinikai kockázataira, másfelől -esettanulmányokkal alátámasztva- protokollokat kíván javasolni a parodontalis állapotromlás és a különféle mellékhatások kivédésére

4. Anton Sculean

CV
Anton Sculean professzor a Berni Egyetem parodontológiai tanszékének vezetője, egyben a Fogorvostudományi Kar igazgatója. Fogorvosi diplomáját 1990-ben Budapesten, a Semmelweis Egyetemen szerezte, majd posztgraduális tanulmányokat folytatott a németországi Münster és a dániai Aarhus egyetemein. PhD fokozatát szintén Németországban szerezte, a homburgi Saarland Egyetemen. 2004 és 2008 között a nijmegeni Radboud University parodontológiai tanszékének vezetője, és az EFP-akkreditált posztgraduális program igazgatója. 2008 decemberében vette át tanszékvezető professzori kinevezését a Berni Egyetemen. Ezt a pozíciót jelenleg is betölti. Sculean professzor számos rangos díja közül kiemelhető az IADR/PRG Anthony Rizzo Young Investigator Awardja, az IADR/PRG Award in Regenerative Periodontal Medicine, és az Európai Ortodonciai Társaság Kiváló Oktató Díja. A budapesti Semmelweis egyetem és a temesvári Victor Babes Egyetem tiszteletbeli doktora. Nevéhez több, mint 300 eredeti folyóirati közlemény, 16 könyvfejezet és több, mint 400 előadás kötődik. Szerkesztésében jelent meg a Quintessence- nél a Periodontal Regenerative Therapy c. kötet, 2015-ben pedig a Periodontology 2000 c. folyóirat Wound Healing in Periodontology and Implantology tematikus különszámának vendégszerkesztője volt.  Csak néhány cím azon folyóiratok közül, amelyeknek szerkesztőbizottsági tagja: Journal of Dental Research, Journal of Clinical Periodontology, Clinical Oral Implants Research, Journal of Periodontal Research, Clinical Advances in Periodontics. Társszerkesztője a Quintessence International és a Clinical Oral Investigations c. folyóiratoknak, a BMC Oral Health rovatszerkesztője, az Oral Health and Preventive Dentistrynek pedig főszerkesztője.
2009-2010- ben Sculean professzor az IADR Parodontológiai Kutatócsoportjának elnöke volt, a Svájci Parodontológiai Társaság korábbi elnöke, jelenleg pedig az European Federation of Periodontology (EFP) elnöke.
Tudományos érdeklődési köre felöleli a parodontalis sebgyógyulást, a regeneratív és plasztikai-esztétikai parodontalis terápiát, az antibiotikumok és antiszeptikus hatású szerek terápiás használatát, de az újszerű megközelítéseket is, mint pl. a lézeres/fotodinámiás terápia a parodontitis és periimplantitis kezelésében.  

Absztrakt
Lágyszöveti defektusok managementje ortodonciai terápiát követően
Az ortodonciai terápia ma már rutin klinikai eljárásnak számít, és minden korosztályt érint. A fogszabályozás gyakran a parodontalis terápiával integráltan jelenik meg, főként aktív parodontalis terápia után. Sok, jelenleg még megválaszolatlan kérdés adódik. Például mikor és hogyan végezhetünk ortodonciai terápiát a parodontalisan érintett betegeken? Milyen mucogingivalis szempontokat vegyünk figyelembe az ortodonciai beavatkozásnál? Biológiai és klinikai szempontokat is figyelembe véve a szimpózium igyekszik fogódzkodót adni a klinikusnak arra nézve, mikor és hogyan integrálható az ortodoncia a parodontalis terápiába. Részletesen szó lesz a javasolt kezelési módokról, és mindazon megfontolásokról, amelyeket az aktív ortodonciai terápiát megelőzően és azt követően kell figyelembe vennünk ezekben az esetekben.
 


 

Perspektívák a Paro-implantológiában és a komprehenzív fogászatban

Május 11. (péntek)

 

1. Anton Sculean

CV
Anton Sculean professzor a Berni Egyetem parodontológiai tanszékének vezetője, egyben a Fogorvostudományi Kar igazgatója. Fogorvosi diplomáját 1990-ben Budapesten, a Semmelweis Egyetemen szerezte, majd posztgraduális tanulmányokat folytatott a németországi Münster és a dániai Aarhus egyetemein. PhD fokozatát szintén Németországban szerezte, a homburgi Saarland Egyetemen. 2004 és 2008 között a nijmegeni Radboud University parodontológiai tanszékének vezetője, és az EFP-akkreditált posztgraduális program igazgatója. 2008 decemberében vette át tanszékvezető professzori kinevezését a Berni Egyetemen. Ezt a pozíciót jelenleg is betölti. Sculean professzor számos rangos díja közül kiemelhető az IADR/PRG Anthony Rizzo Young Investigator Awardja, az IADR/PRG Award in Regenerative Periodontal Medicine, és az Európai Ortodonciai Társaság Kiváló Oktató Díja. A budapesti Semmelweis egyetem és a temesvári Victor Babes Egyetem tiszteletbeli doktora. Nevéhez több, mint 300 eredeti folyóirati közlemény, 16 könyvfejezet és több, mint 400 előadás kötődik. Szerkesztésében jelent meg a Quintessence- nél a Periodontal Regenerative Therapy c. kötet, 2015-ben pedig a Periodontology 2000 c. folyóirat Wound Healing in Periodontology and Implantology tematikus különszámának vendégszerkesztője volt.  Csak néhány cím azon folyóiratok közül, amelyeknek szerkesztőbizottsági tagja: Journal of Dental Research, Journal of Clinical Periodontology, Clinical Oral Implants Research, Journal of Periodontal Research, Clinical Advances in Periodontics. Társszerkesztője a Quintessence International és a Clinical Oral Investigations c. folyóiratoknak, a BMC Oral Health rovatszerkesztője, az Oral Health and Preventive Dentistrynek pedig főszerkesztője.
2009-2010- ben Sculean professzor az IADR Parodontológiai Kutatócsoportjának elnöke volt, a Svájci Parodontológiai Társaság korábbi elnöke, jelenleg pedig az European Federation of Periodontology (EFP) elnöke.
Tudományos érdeklődési köre felöleli a parodontalis sebgyógyulást, a regeneratív és plasztikai-esztétikai parodontalis terápiát, az antibiotikumok és antiszeptikus hatású szerek terápiás használatát, de az újszerű megközelítéseket is, mint pl. a lézeres/fotodinámiás terápia a parodontitis és periimplantitis kezelésében.  

Absztrakt
Klinikai nézőpontok és újabb fejlemények a rekonstruktív parodontalis sebészetben
A parodontológiai rekonstruktív eljárások célja a parodontitis következtében elveszett parodontalis támasztószövetek regenerációja. Az elmúlt évtizedekben ilyen célra eljárások egész sorát dolgozták ki, ide értve a csontpótló anyagok és barriermembránok használatát, a zománcmátrix-kivonatok és növekedési faktorok alkalmazását, és mindezek kombinációit.  
A közelmúlt tudományos eredményei és a sebészi technikák fejlődése a kezelési eredményeket jóval kiszámíthatóbbá tették, a defektus konkrét típusától függetlenül. A betegek és defektusok gondos kiválogatásával, illetve szigorú infekciókontroll mellett, a rekonstruktív parodontalis sebészet a kemény- és lágyszövetek jelentős regenerációját teszi lehetővé, amit a különböző klinikai indexek és az esztétikum is tükröznek. Még fontosabb, hogy léteznek olyan hosszú távú követéses vizsgálatok, amelyek már az eredmények tartósságát is alátámasztják, ez pedig teljes mértékben alátámasztja ezeknek az újabb eljárásoknak a klinikai alkalmazását.
A legfrissebb fejlemények közé tartozik, hogy az újfajta zománcmátrix-kivonatok különböző csontgraftokkal vagy kollagénmátrixszal kombinálva kedvező hatásúak a parodontalis sebgyógyulásra és regenerációra.
Az elmúlt évek során az olyan innovatív sebészi technikák, mint a módosított coronalisan eltolt alagúttechnika (MCAT) vagy a lateralisan eltolt alagúttechnika (LMT), kötőszöveti grafttal vagy kollagénmátrixszal kombinálva, zománcmátrix-kivonattal vagy anélkül már a terápiás repertoár integráns részévé váltak, hiszen kiszámíthatóak, és hosszú távon is jó eredményt adnak.
Az előadás azt kívánja megmutatni, hogyan gondolkodhatunk a biológiára alapozva a rekonstruktív parodontológiában. Az egyes eljárások lépésenként, klinikai esetek bemutatásán keresztül kerülnek ismertetésre.

2. Syngcuk Kim

CV
Dr. Syngcuk Kim a University of Pennsylvania Fogorvostudományi Karának Louis I. Grossman endodonciai professzora.  1992-től 2014- ig az intézmény Endodonciai Tanszékének vezetője volt, jelenleg pedig a nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes és az oktatásfejlesztési dékánhelyettes pozícióját is ő tölti be.  Fogorvosi diplomáját és PhD fokozatát is a Columbia Universityn szerezte, utóbbit az egyetem orvostudományi karán, témája pedig a keringés élettana volt. Dr. Kim a pulpa élettanát és mikrocirkulációját érintő kutatásai miatt elismert. Az AAE kiemelkedő kutatómunkáját Louis I. Grossman- díjjal ismerte el.  
Amikor 1992-ben Dr. Kim az Endodonciai Tanszék vezetője lett, nem csupán a tanszéken hozta el a mikroszkóp “új korszakát”, hanem azonnal mikroszkópos gyakorlóközpontot is alapított az egész fogorvosi fakultás számára. Ebben a központban létesült aztán a világon először egyetemi szintű mikroszkopikus endodonciai és mikrosebészeti képzési program. Megalapítása óta a világ minden tájának vezető endodonciai oktatói tanultak már ebben a központban.
2010- ben Dr. Kim elfoglalta a nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettesi pozíciót, ebben a minőségében pedig rendszeresen látogatásokat tesz a világ fogorvostudományi karain, hogy cserekapcsolatokat alakítson ki, úgy az emberek, mint a tudás és a tapasztalatok áramlása terén.
Előadóként az egyetemektől a szakmai szervezetekig mindenhol megjelenik, az Egyesült Államokban és külföldön egyaránt. Több száz tudományos cikke mellett a Color Atlas of Microsurgery in Endodontics vezető szerzője is.

Absztrakt
Endodoncia vagy implantáció?  Egy modern klinikai dilemma
A dentális implantáció az 1980-as évek vége óta a modern fogorvosi eszköztár szerves része. Az indikáció eredetileg egyszeres foghiányok pótlása, illetve totális/szubtotális fogatlanság megoldása volt. Ma a helyzet egészen másképp áll: vannak klinikusok, akik egyenesen azt javasolják, hogy az egyébként gyökérkezeléssel és rekonstrukcióval még menthető fogat húzzuk ki, tekintettel az implantáció jobb kiszámíthatóságára. Ez az érvelés arra alapoz, hogy a csontba helyezett implantátumok sikeressége az irodalom alapján igen magas. De valóban igaz ez? Ezzel a dilemmával napjaink fogorvosa gyakran találkozik, főként az általános praxisban: Gyökérkezelni vagy húzni és implantálni? A döntés nem könnyű.
Az előadás a modern endodonciai terápia konzervatív és sebészi eljárásai mellett az implantátumok valós túléléséről is szól. A résztvevők megismerhetik annak módját, hogyan hasonlíthatjuk össze az endodonciai és implantációs tanulmányokat a sikeresség és a túlélés mentén, és szó lesz arról is, miért fontos az interdiszciplináris szemléletű kezeléstervezés ahhoz, hogy adott helyzetben megfelelő módon tudjunk válaszolni a címben felvetett dilemmára.

3. Camillo D’Arcangelo

CV
Kutatóként és oktatóként is nemzetközi elismertségre tett szert. Számos nemzetközi kongresszus meghívott előadója, világszerte több egyetem meghívott professzora, és több nemzetközi, egyetemek közötti oktatási program koordinálásában is részt vesz.
2006 óta a Ukrainian Academy of Medical Stomatology tiszteletbeli professzora, és a konzerváló fogászat, valamint az adhezív fogpótlástan területén az összes jelentős nemzetközi szervezetnek tagja.
Klinikai-tudományos szervezői eredményei közül kiemelendő, hogy a Chieti Egyetemmel együtt létrehozta a világszerte legelismertebb konzerváló fogászati, adhezív fogpótlástani és okklúziós problémákkal foglalkozó központot. A klinikai tevékenység mellett szintén a Chieti Egyetemen egy dinamikusan fejlődő kutatócsoportot is működtet, ami mára európai szinten meghatározó műhelye a konzerváló fogászatban és adhezív fogpótlástanban alkalmazott anyagok biomechanikai kutatásának. Kiemelt érdeklődési területét adják azok az anyagok, amelyek a parafunkciókkal bíró vagy a temporomandibularis ízület betegségeiben szenvedő páciensek teljes szájrehabilitációjában használhatók. Az ezen a területen szerzett ismereteit Dr. Lorenzo Vaninivel tankönyv formájában is összefoglalta. Macij Zarowval Gaetano Paolonéval, Gianluca Panizzal és Luis Felippével együtt szerzője a nagy sikerű Endoprotesica c. kötetnek is, amelyet angol, lengyel, orosz és portugál nyelvekre is lefordítottak. Nevéhez több, mint 100 folyóirati közlemény is kötődik.

Absztrakt
Esztétikai-Funkcionális-Poszturális (E.F.P.) rehabilitáció additív megoldásokkal: a fogászati protetika új kihívása
Az EFP megközelítés úgy teszi lehetővé esztétikus végeredmény elérését, hogy közben az okkluzális egyensúly megmarad, vagy, parafunkcionális pácienseinkről szólva, az egyensúly javul. Másképp mondva ma már lehetséges, hogy egyetlen kezeléssel állítsuk helyre a mosolyt, az okklúziót és a funkciót.
Az adhezív technikák gyökeres változást hoztak a fogorvoslásban, a protetika területén pedig ez különösen igaz.
Köszönhetően ezeknek a megoldásoknak, ma már additív megoldásokkal dolgozhatunk, ami azt jelenti, hogy szemben a hagyományos megközelítéssel, a legtöbb esetben nem szükséges azért egészséges szöveteket (különösen zománcot és dentint) feláldoznunk, hogy a pótlásnak helyet készítsünk.
Ténykérdés, hogy az adhezívek elterjedése noninvazív módon forradalmasította az esztétikát. Meg kell látnunk, hogy ugyanezen anyagokkal és technikákkal az okkluzális rehabilitáció területén legalább ekkora sikereket érhetünk el. 
Az előadásban lépésenként kerül ismertetésre, hogyan mérjük fel a páciens okklúzióját és hogyan alakítsunk ki a funkcionális rehabilitációval egyidejűleg esztétikus mosolyt is. A parafunkciók ellátásáról külön is szó lesz. Végül szó esik a különféle adhezívek tulajdonságairól és az adott esetnek megfelelő anyagválasztásról.

4. Armando Lopes

CV
Armando Lopes 2003- ban szerzett fogorvosi diplomát, a Lisszaboni Egyetemen, 2004-ben pedig csatlakozott a MALO CLINIC csapatához. Jelenleg a MALO CLINIC igazgatója, de 2007 és 2015 között a Lisszaboni Egyetem Fogorvostudományi Karán a szájsebészeti tanszéket is vezette, illetve 2011- ig ugyanitt a képalkotási tanszék vezetője is volt. Praxisa kifejezetten a szájsebészetre és implantációra fókuszál. Nagy gyakorlattal rendelkezik az all-on-four technika és a navigált sebészet területén.
Dr. Lopes rendszeresen képviseli a MALO CLINICet nemzetközi rehabilitációs, implantológiai és navigált sebészeti kurzusokon és konferenciákon.
A Granadai Egyetemen 2013-ban mesterfokozatot szerzett klinikai fogorvostudományi kutatásból. Jelenleg PhD disszertációját írja, de nevéhez már így is számos tudományos közlemény kapcsolódik.

Absztrakt
Az All-on-4® koncepció a napi klinikai gyakorlatban
A teljesen fogatlan pácienseknek, akik rögzített protetikai megoldást kívánnak igénybe venni, gyakran hosszú és fájdalmas csontpótlási procedúrán kell átesniük. Érthető, hogy a páciensek nagy lelkesedéssel fogadják az olyan megoldásokat, amelyek lehetővé teszik ennek mellőzését.  
Az All-on-4® koncepció éppen ilyen megoldás, ami lehetővé teszi a teljes fogív azonnal terhelhető pótlását teljes vagy közelítően teljes foghiány esetén.  Az azonnal funkcionáló, implantátumokon elhorgonyzott restaurátum elkészítése természetesen nem egyszerű feladat, főként, hogy az azonnali sikerességen túl hosszú távú sikerre is törekszünk. Ennek megfelelően a kivitelezés interdiszciplináris megközelítést igényel, amely a sebészen és a protetikuson túl egy egész team bevonódását feltételezi.  
Az előadás a fentebb a MALO CLINIC protokollja alapján mutatja be az ilyen esetek kezeléstervezését és a kezelés munkamenetét. Az All-on-4® sikerét a maxillában és a mandibulában is számos klinikai és alaptudományos kutatás igazolja.

 

Május 12. (szombat)

5. Paul Weigl

CV
Dr. Paul Weigl 1989-ben szerezte fogorvostudományi diplomáját a Müncheni Egyetemen. 1992 óta a Frankfurt am Main- i Johann Wolfgang Goethe Egyetem Fogpótlástani Tanszékének docense és a preklinikai program igazgatója. Dr. Weigl kiemelt érdeklődési területe az implantátumon rögzülő protetika, de elméleti tudományos érdeklődes mellett egy K+F projektet is vezet, melyben egy teljesen automatizált, komplett koronák és hidak elkészítésére alkalmas CAD/CAM folyamat kifejlesztését tűzte ki célul, illetve egy új, full-specrtum lézer- alapú berendezés megalkotását, ami a caries diagnosztikájára és minimálinvazív ellátására lenne alkalmazható.
Újonnan alapított tanszéke, a Posztgraduális Tanulmányok Tanszéke jelenleg 295, 48 országból érkezett hallgató posztgraduális oktatásának feladatát látja el, és önálló orális implantológiai mesterdiplomát is kínál.   

Dr. Weigl jelenlegi kutatási témái:

 • Implantátumon elhorgonyzott pótlások. A funkció mellett az esztétika is hangsúlyt kap, valamint kérdés a megmaradó fogak és a pótlás/pótlások viszonya. Ebben a témában jelenleg 4 prospektív tanulmány van folyamatban.
 • Két prospektív tanulmány az azonnali implantációt vizsgálja az esztétikai zónában.
 • Implantátumon elhorgonyzott anatómiai ZrO2 koronák és hidak randomizált klinikai vizsgálata
 • Egy teljesen automatizált rendszer kifejlesztése fogpreparálás értékeléséhez
 • Új, teljesen automatizált CAD/CAM rendszerek kifejlesztése
 • Új eszköz kidolgozása NC-vezérelt kerámiamegmunkáláshoz
 • Kopásálló teleszkópos elhorgonyzás kifejlesztése teljes kivehető fogpótláshoz, a geriátriai betegpopuláció számára

Absztrakt
 A Socket Chamber koncepció: klinikai eredmények azonnali implantációval és pótlással
Azonnali implantáció esetén az extrakciót követően az alveolust azonnal, ideiglenes pótlással zárjuk. Az implantátum és a szövetek közötti terek vérrel telnek meg, így a gyógyulási és csontképződési potenciál nagyban növekszik. A vérrel telt üregek így bárminemű további terápiás beavatkozás nélkül csontosodnak [1]- így bizonyos esetekben a buccalis csontlemez hiányában általában alkalmazott  membránok és csontpótlás sem feltétlenül szükségesek [2]. Az így kivitelezett azonnali restauráció segíti az eredeti emergenciaprofil megőrzését, és azt, hogy az esztétikai eredmény tartós lehessen [3]. Másfelől az implantátum típusa/kidolgozása és az osteotomia kivitelezése kulcsfontosságúak a kielégítő primer és szekunder stabilitás biztosítása szempontjából. Kétalkalmas munkamenetet alkalmazva lehetővé válik a one-abutment-one-time [4] elv alkalmazása is, ami az arcközépi lágyszövet-recesszió elkerülése miatt fontos.

Hivatkozások:
[1] Mainetti T, Lang NP, Bengazi F, Favero V, Soto Cantero L, Botticelli D.
Sequential healing at implants installed immediately into extraction sockets. An experimental study in dogs.
Clin Oral Implants Res. 2014 Dec 18.
[2] Sarnachiaro GO, Chu SJ, Sarnachiaro E, Gotta SL, Tarnow DP.
Immediate Implant Placement into Extraction Sockets with Labial Plate Dehiscence Defects: A Clinical Case Series.
Clin Implant Dent Relat Res. 2015 Apr 27.
[3] Weigl P, Strangio A.
The impact of immediately placed and restored single-tooth implants on hard and soft tissues in the anterior maxilla. Eur J Oral Implantol. 2016;9(2):89-106.
[4] Tallarico M, Caneva M, Meloni SM, Xhanari E, Covani U, Canullo L.
Definitive Abutments Placed at Implant Insertion and Never Removed: Is It an Effective Approach? A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.
J Oral Maxillofac Surg. 2018 Feb;76(2):316-324.

6. Fouad Khoury

CV
Született: Libanon
1978: DMD, St. Joseph University, Bejrút.
1978-1979: Orális és Maxillofaciális Sebészeti Tanszék, Freiburgi Egyetem, Németország.
1979-1994: Adjunktus, később docens a Münsteri Egyetem Orális és Maxillofaciális Sebészeti Tanszékén. 1984: Szájsebészet szakvizsga, doktori fokozat elnyerése.
1988: Habilitáció, sebész főorvosi kinevezés (Münster)
1994: Professzori kinevezés (Münster)
Jelenleg:
Klinikavezető, Privatklinik Schloss Schellenstein, Olsberg, Németország
Professzor, Münsteri Egyetem Orális és Maxillofaciális Sebészeti Tanszék
Számos nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
A szájsebészeti szakvizsgabizottság tagja
A Német Szájsebészeti Társaság elnökségi tagja
Díjai között olyan elismerések szerepelnek, mint a Pioneers in Dentistry (2016, AUB) vagy a W. Laney Award (2017, AAO). 3 nagy sikerű tankönyv szerzője, ezeket több, mint 10 nyelvre fordították le.
Nevéhez 100 feletti tudományos közlemény és 1000 feletti előadás kötődik világszerte.

Absztrakt
A keményszöveti grafting alapjai
Az autogén csontgraft használata továbbra is a csontpótlás gold standardjének tekinthető, mind a mandibula, mind a maxilla súlyos atrófiájában. A hosszú távon is megfelelő esztétikai és funkcionális eredmény eléréséhez természetesen az autogén graft használatán túl speciális műtéti technikák is szükségesek. A különféle bioanyagok fejlettsége ma még nincs azon a szinten, hogy az autogén graft alternatívái lehessenek, különös tekintettel az igen gyenge regenerációs potenciálra.
Az intraoralisan (különösen a mandibula retromolaris területéről) nyert autogén csont, a split bone block technika szerint alkalmazva igen rugalmasan alkalmazható, és hosszú távon is stabil eredményre vezet. A nagy corticalis blokk felvágása vékonyabb blokkokra javítja a technika hatékonyságát, nagyobb atrofizált terület visszapótlását teszi lehetővé, és jobban is adaptálható az egyéni volumenviszonyokhoz. A köztes tér csontőrleménnyel való kitöltése csökkenti az érújdonképződéshez szükséges időt, ami az eredeti vastag blokkhoz képest mindenképpen vitalitásbeli nyereséget jelent.
Mára nagy számú tanulmány igazolja, hogy ezzel a technikával jó minőségű, hosszú távon is vitális csont nyerhető, ami stabil csontszintet biztosít az implantátum számára. Az ilyen módon képzett csontba helyezett implantátumok osszeointegrációja nem mutatott eltérést a normál (nem pótolt) csontba helyezett implantátumokétól. 

Mit tanulhat meg a hallgatóság:
Az előadás a gyakorlat szempontjából közelít a fent vázolt kérdéskörhöz, ezen belül is szó lesz a következőkről:  

 • Diagnosztika, alternatívák és döntés
 • A csontblokk biztonságos kinyerése
 • A split bone block technika és elméleti háttere
 • 3D rekonstrukciók
 • Lágyszövet-management

7. Franck Renouard

CV
Franck Renouard 1982- ben, Párizsban szerzett fogorvosi diplomat. 1983- tól 1988-ig Paul Tessier- vel és Jean-François Tulasne-nal dolgozott. Számos tanulmányt és könyvfejezetet közölt, elsősorban a rövid implantátumok témakörében, de foglalkozott biomechanikával is.  Szerzőtársával, Bo Rangert-rel két tankönyvet is írt. Ezek közül a Risk Factors in Implant Dentistry: Simplified Clinical Analysis for predictable Treatment címűt 10 nyelvre fordították le. Legújabb könyve, a Search of the weakest link, a humán rizikófaktorok és az orvosi kockázat összefüggését tárgyalja. Társszerzője egy hivatásos pilóta, Jean Gabriel Charrier.  Dr. Renouard kiterjedten foglalkozik a humán rizikófaktorokkal olyan complex környezetekben, mint az orvoslás vagy az atomenergia- ipar. 2006 és 2008 között az EAO elnöke volt. Ugyanitt tiszteletbeli tag és az Osteology Foundation board tagja.  Párizsi magánpraxisában kizárólag szájsebészettel és implantológiával foglalkozik.

Absztrakt
Komplikációk kivédése az implantológiában: a humán rizikófaktorok szerepe
Az implantáció és az implantátumon elhorgonyzott pótlások behelyezése olyan folyamatok, amelyeket minden részletre kiterjedő protokollok szabályoznak. Ennek ellenére a komplikációk ezen a területen is mindennapos problémát jelentenek. A humán rizikófaktorok szerepére nézve először a repülés területén végeztek komolyabb kutatásokat, innen került át ez a megközelítés az orvoslás világába. A tanulmányok azt igazolják, hogy az orvos munkakörnyezete nagyban befolyásolja a komplikációk valószínűségét. Az olyan tényezők, mint a fáradtság, az időkorlátok vagy a gyenge team-szintű kommunikáció mind negatív hatással bírnak a végeredményre. Az is igazolt tény, hogy a túlzott stressz elsősorban az orvosi döntéshozatalt befolyásolja hátrányosan. Célszerű ezért a lehető legegyszerűbb protokollok szerint eljárni, feltéve természetesen, hogy hosszú távon az adott protokollal legalább olyan jó eredmény érhető el, mint egy bonyolultabb megfelelőjével.

8. John Besford

CV
John Besford 1964-ben szerezte fogorvosi diplomáját (BDS, Manchester University, Egyesült Királyság), és egészen 2012-ig, nyugdíjba vonulásáig, aktívan praktizált. A köztes időben bakteriológiai kutatásokat folytatott (PhD, 1970, Manchester University, Egyesült Királyság), 29 évig fogpótlástant tanított a London Universityn, 25 évig protetikára specializált magánpraxist folytatott Londonban, és az utóbbi 40 évben meghívott előadóként folyamatosan adott elő a világ minden táján. Saját tervezésű kivehető pótlásával díjat nyert, és saját study clubot is fenntart. A kivehető fogpótlások készítését egyszerre tartja hivatásának és hobbyjának. Hiszi, hogy a saját fogak még mindig sokkal jobbak, mint az implantátumok, és hogy ha már mindenképpen kivehető fogpótlásra van szükség, akkor annak a lehető legélethűbbnek kell lennie.   

Absztrakt
Kivehető pótlások a jobb közérzetért és a nagyobb önbizalomért  
A fogorvosi esztétikában két ellentétes nézet küzd egymással- az idealizmus és a realizmus. Az idealizmus könnyű, gyors és jövedelmező. A realizmus több ügyességet és időt kíván- de sokkal jobban gyógyítja az emberi lelket.
Az idealista, legyen az orvos vagy páciens, egyfajta klasszikus, helyben és időben definiálatlan tökéletességre törekszik: karakter nélküli, igazán senkire sem jellemző pótlást kíván létrehozni vagy birtokolni, ami valóban nem kötődik senkihez – legkevésbé a páciens korához és arcának egészéhez. Az efféle perfekcionizmus eredménye az, hogy – bár bizonyos értelemben esztétikus végeredményt hoz létre- a pótlásról már messziről látszik, hogy pótlás, hiszen egyszerűen “túl szép, hogy igaz(i) legyen.” Ezzel pedig éppenséggel az is sérül, amit a páciens “protetikai magánszférájának” nevezhetnénk.   
A realista fogorvos és betege a természetességet és az egyéniséget akarják elérni; együtt dolgoznak, és sztereotípiák helyett inkább a páciens egyéniségének olyan lenyomataiból indulnak ki, mint a páciensről készült fényképek. A pótlás elkészítésének folyamatába ezáltal a páciens természetes módon vonódik be, és a folyamatot mint egyénre szabott gondoskodást élheti meg. A hatás több szinten jelentkezik, de a legfontosabb, hogy a páciens a)valódi önmagához viszonyít (“hogyan néznék ki, ha…? hogyan néztem volna ki, ha…?”), b) ezáltal kikapcsolja a fiktív külső megfigyelő szempontját, c) a végeredmény jóval stabilabb, hiszen a minta egy már létezett természetes állapot, végül d) az eredmény jóval nagyobb önbizalmat kölcsönöz, hiszen az előbbiek miatt a kész pótlás jóval inkább valódinak hat. Ilyen módon a páciens morálja és fogazata egyidejűleg állítható helyre – ami nem mellesleg a klinikai team moráljára nézve is igen jótékony hatású!


9. Howard Gluckman

CV
Fogorvosi diplomáját, 1990-ben szerezte, Johannesburgban. Néhány általános praxisban eltöltött év után beíratkozott a fokvárosi Stellenbosch Egyetemre, ahol 4 éves képzésben cum laude minősítéssel szerzett képesítést orális medicinából és parodontológiából. A Stellenbosch és a West Cape egyetemeken is jelentős szerepet vállalt az implantológiai szakvizsga rendszerének kidolgozásában. Jelenleg teljes munkaidejét fokvárosi magánpraxisának szenteli.
Dr. Gluckman korábban a South African Dental Journal implantológiai rovatát szerkesztette, volt a Dél-Afrikai Parodontológiai Társaság titkára, a Dél- Afrikai Implantológiai Társaságnak pedig frissen leköszönt elnöke. A Dél-Afrikai Osszeointegrációs Társaság (SAAO) elnökségi tagja.
A Dentsply/Friadent Master Speakers Program keretében kiterjedt nemzetközi előadói tevékenységet folytatott. A Dental XP mentora és tudományos bizottsági tagja. Az Implant and Aesthetic Academy igazgatója. A Dél-Afrikában található, implantológiai és esztétikai fogászati kézést nyújtó magánintézményt a Frankfurti Egyetem akkreditálta. Implantológiai oktatással Dr. Gluckman 18 éve foglalkozik.
Tudományos érdeklődési köre: azonnali implantáció és terhelés, lágyszöveti esztétika, parodontális plasztikai sebészet, autogén csontpótlás (főként a palatum területéről), csontpótlás három dimenzióban.   

Absztrakt
Lágy- és keményszöveti optimalizáció
Az esztétikai zóna a lágyszöveti- és csontmanagement szempontjából kiemelt kihívást jelent. Ezen a területen gyakran kell csontpótlást és graftingot alkalmaznunk, hogy a végeredmény esztétikai szempontból is megfelelő legyen. Az előadás az optimális lágyszöveti- és csontmanagement számos aspektusát mutatja be, a hosszú távon is tartható esztétikus eredmény mint cél figyelembe vételével.