Regisztrációs feltételek

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:

Visszaigazolást a jelentkezés feldolgozását követően, de a jelentkezéstől számított 10 munkanapon belül e-mailben küldjük meg a résztvevő részére és a költségviselő részére a befizetéshez szükséges díjbekérővel együtt. 
A díjbekérőn az utaláshoz szükséges banki adatokat és a közlemény rovatban feltüntetendő hivatkozási számot is megküldjük.
Ha költségeit részben vagy egészben a munkahelye vagy szponzor fizeti, kérjük, hogy a jelentkezési lapon pontosan jelölje meg a számlázási nevet és címet, és adjon meg a költségviselőhöz egy kapcsolattartót és elérhetőséget!

A befizetést követően a banki kivonat alapján előlegszámlát állítunk ki, amit postai úton küldünk a befizető/költségviselő nevére és címére.
Figyelem! Előlegszámlát csak a banki kivonaton szereplő névre tudunk kiállítani. Amennyiben a banki kivonaton szereplő befizető neve eltér a regisztrációnál megadott és a díjbekérőn feltüntetett költségviselő nevétől, a számlát a banki kivonaton szereplő névre állítjuk ki.
A rendezvényt követően az előlegszámlák felhasználásával végszámlát állítunk ki, amit postai úton küldünk meg a befizető vagy szponzor nevére és címére.

Külföldről történő átutalásnál a külföldi banki költség az utaló felet terheli, amennyiben a banki költség levonásra kerül az utalt összegből, azt a végszámla kiállításakor fizetendő összegként tüntetjük fel.

Csekken (sárga és rózsaszín) történő befizetésre és Postán keresztül történő átutalásra nincs lehetőség!

A jelentkezési lap visszaigazolásával a Megrendelő és a Szolgáltató között szerződés jön létre, mellyel a Szolgáltató kötelezettséget vállal a visszaigazolt szolgáltatások teljesítésére, a Megrendelő kötelezettséget vállal a szolgáltatások ellenértékének pénzügyi teljesítésére, az e-mailben küldött visszaigazoláson és díjbekérőn megjelölt módon és időben.

Számlázással kapcsolatban felmerülő egyéni igényeiket kéréseiket kérnénk, minden esetben írásban legyenek szívesek jelezni a regisztráció alkalmával, vagy legkésőbb a rendezvény teljesítését (teljesítés dátuma a rendezvény utolsó napja) megelőző napig a „RÉGIÓ-10” Kft. –nek. Telefonos vagy egyéb szóbeli számla kiállítására vonatkozó igényeket nem áll módunkban elfogadni, csakis e-mailben vagy postai úton megküldött formában fogadjuk el.

Egyéni számlázási igények lehetnek a számlán feltüntetendő saját céges azonosító számok, PO számok, céges és szponzorált résztvevők, szolgáltatás típusok szerinti költségek megbontása, Klinikai, munkahelyi egységenkénti számla igény, résztvevőnkénti számla igény. Amennyiben ilyen jellegű kérés nem érkezik be hozzánk a rendezvény teljesítését követően az azonos rendezvényhez kapcsolódó, azonos számlázási adatokkal és kapcsolattartóval rendelkező résztvevők költségeit 1 db végszámlán fogjuk feltüntetni.

Rendezvény teljesítését követően (teljesítés dátuma a rendezvény utolsó napja) kiállított végszámlákat csakis formai kérésre hivatkozva (LEGYEN, illetve NE LEGYEN feltüntetve Pl.: céges azonosító számok, PO számok, céges és szponzorált résztvevők költségeinek megbontása, részvevőnkénti, egységenkénti külön számla, megrendelt szolgáltatásokról külön-külön számla kérése) sztornózni, és új számlát kiállítani 5.000 Ft + ÁFA adminisztrációs díj megfizetése után van lehetőség.
Az új számlán a fizetési határidő az új számla kiállítás napjától számított 8 nap.

Számla sztornózására és új számla kiállítására költségtérítés nélkül a „RÉGIÓ-10” Kft. adminisztrációs hibájából adódó-an kiállított számlák esetében van mód.

 

FIZETÉSI HATÁRIDŐ:

A részvételi díj és a megrendelt szolgáltatás(ok) a jelentkezést követően küldött díjbekérő alapján, a feltüntetett fizetési határidőig (Esedékesség dátuma), az azon feltüntetett bankszámlaszámra fizetendő.

A kedvezményes részvételi díjjal történő jelentkezés határideje egyben a kedvezményes díj befizetésének határideje is! Amennyiben a jelentkezési lapon meghatározott határidőre (2020.03.15.) nem történik meg a részvételi díj befizetése, a késői regisztrációs díj kerül felszámításra!

A kedvezményes jelentkezési határidő napján, illetve az azt megelőző héten történő jelentkezések esetében a kedvezményes regisztrációs díj befizetésének határideje a kedvezményes jelentkezési határidőtől eltérően a díjbekérőn feltüntetett fizetési határidő lesz (Esedékesség napja).

A jelentkezési és fizetési határidő lejáratát követően az emelt összegű regisztrációs díjról, ÚJ visszaigazolást és díjbekérőt küldünk, melynek fizetési határideje a díjbekérőn feltüntetett esedékesség napja.

LEMONDÁSI és MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK

A regisztrációt és/vagy a megrendelt szolgáltatás(ok) lemondását minden esetben a „RÉGIÓ-10” Kft.-nek írásban kell jelezni. Telefonos vagy egyéb szóbeli lemondásokat nem áll módunkban elfogadni, csakis az e-mailben vagy postai úton megküldött lemondást fogadjuk el.  A postai úton történő lemondás esetében a lemondás dátuma a postai küldemény feladási dátuma alapján kerül elfogadásra.

A befizetett díjak visszatérítésére az alábbi esetekben van mód:
a) Szállás:
A szállás díjmentes módosítására és kötbérmentes lemondására a „Szállásfoglalás” menüpont alatt megadott határidőkig van lehetőség.
A határidőt követő lemondás esetén a szállás költségét a szálloda nem téríti vissza, a megrendelt szolgáltatás teljes értéke kifizetendő.

b) Regisztráció:
A regisztráció és a részvételi díjban foglalt szolgáltatások díjmentes módosítási és lemondási határideje 2020. április 15.
A határidőt követő lemondás esetén a részvételi díjban foglalt szolgáltatások (kávészünet és/vagy vacsora) teljes értéke kifizetendő. Ezen felül egyszeri 5.000 Ft + ÁFA adminisztrációs díjat számítunk fel.

c) Társasági programok:
A társasági programok (ebéd, vacsora) díjmentes módosítási és lemondási határideje 2020. április 15.
A határidőt követő lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások teljes értéke kifizetendő.

d) Regisztráció és a szállás átruházása:
2020. április 15-ét követő lemondások esetében a regisztráció és a szállás átruházható. A névcserét egy új regisztráció beküldésével kell elküldeni a szervező iroda részére.

A befizetett összegek visszautalása:
A kötbérmentes lemondási határidő előtti lemondások esetében a már befizetett összegek visszautalását, valamint a téves, vagy dupla utalás miatti visszafizetéseket, a rendezvény lezárását követő 30 napon belül utaljuk vissza.
A visszafizetést csak a befizető személy, vagy cég bankszámlájára tudjuk teljesíteni, az irodánkat terhelő bankköltségek levonásával.

Lemondás nélküli távolmaradás (NO SHOW):
A szervezők mindent megtesznek egy sikeres kongresszus lebonyolítása érdekében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a rendezvény megszervezéséhez szükséges szolgáltatások, nyomdai anyagok, szállások és étkezések megrendelését a szervezők a megadott határidőn túl már nem módosíthatják. Emiatt a megrendelt, de igénybe nem vett szállodai szobák és étkezések megrendelő általi megfizetésétől a szervezők nem tudnak eltekinteni. Ezen felül egyszeri 5.000 Ft + ÁFA adminisztrációs díjat számítunk fel.