Hasznos tudnivalók

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:

Visszaigazolást a jelentkezés feldolgozását követően, de a jelentkezéstől számított 10 munkanapon belül e-mailben küldünk a befizetéshez szükséges díjbekérővel együtt. A díjbekérőn az utaláshoz szükséges banki adatokat és a közlemény rovatban feltüntetendő hivatkozási számot is megküldjük.
Ha költségeit részben vagy egészben a munkahelye vagy szponzor fizeti, kérjük, hogy a jelentkezési lapon pontosan jelölje meg a számlázási nevet és címet, és adjon meg a költségviselőhöz egy kapcsolattartót és elérhetőséget!

A befizetést követően a banki kivonat alapján előlegszámlát állítunk ki, amit postai úton küldünk a befizető nevére és címére. Figyelem! Előlegszámlát csak a banki kivonaton szereplő névre tudunk kiállítani. Amennyiben a banki kivonaton szereplő befizető neve eltér a regisztrációnál megadott és a díjbekérőn feltüntetett költségviselő nevétől, a számlát a banki kivonaton szereplő névre állítjuk ki.
A rendezvényt követően az előlegszámlák felhasználásával végszámlát állítunk ki, amit postai úton küldünk meg a befizető vagy szponzor nevére és címére.

Külföldről történő átutalásnál a külföldi banki költség az utaló felet terheli, amennyiben a külföldi banki költség levonásra kerül az utalt összegből, azt a végszámla kiállításakor fizetendő összegként tüntetjük fel.

Csekken történő befizetésre nincs lehetőség!

A jelentkezési lap visszaigazolásával a Megrendelő és a Szolgáltató között szerződés jön létre, mellyel a Szolgáltató kötelezettséget vállal a visszaigazolt szolgáltatások teljesítésére, a Megrendelő kötelezettséget vállal a szolgáltatások ellenértékének pénzügyi teljesítésére, az e-mailben küldött visszaigazoláson és díjbekérőn megjelölt módon és időben.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ:

A részvételi díj és a megrendelt szolgáltatás(ok) a jelentkezést követően küldött díjbekérő alapján a feltüntetett fizetési határidőig (Esedékesség dátuma) az azon feltüntetett bankszámlaszámra fizetendő.

LEMONDÁSI ÉS MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEK:

A regisztrációt és a megrendelt szolgáltatás(ok) lemondását minden esetben a „RÉGIÓ-10” Kft.-nek írásban kell je-lezni.
Telefonos vagy egyéb szóbeli lemondásokat nem áll módunkban elfogadni, csakis az e-mailben vagy postai úton meg-küldött lemondást fogadjuk el.  A postai úton történő lemondás esetében a lemondás dátuma a postai küldemény feladási dátuma alapján kerül elfogadásra.

A befizetett díjak visszatérítésére az alábbi esetekben van mód:

A szállás díjmentes módosítása és kötbérmentes lemondási határideje: 2018. április 9.
A regisztráció és a részvételi díjban foglalt szolgáltatások díjmentes módosítási és lemondási határideje 2018. április 9.  
A határidőt követő lemondás esetén a szállás költségét a szálloda nem téríti vissza, a megrendelt szolgáltatás értéke és a regisztrációs díj is kifizetendő. 2018. április 9-ét követő lemondások esetében a regisztráció és a szállás átruházható. A névcserét egy új jelentkezési lap kitöltésével szintén írásban kell elküldeni a szervező iroda részére.

A határidőt követő módosítás, vagy személycsere esetén a megrendelt szolgáltatásokon felül egyszeri 5 000 Ft + ÁFA adminisztrációs díjat számítunk fel.

Az április 9-ét megelőző lemondások esetében a már befizetett összeget a rendezvény lezárását követő 30 napon belül utaljuk vissza.

Távolmaradás (No show)
A szervezők mindent megtesznek egy sikeres kongresszus lebonyolítása érdekében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ehhez szükséges szolgáltatások, anyagok, szállás és étkezések megrendelését a szervezők a megadott határidőn túl már nem módosíthatják. Emiatt a megrendelt, de igénybe nem vett szállodai szobák, illetve le nem mondott részvételi díjak megrendelő általi megfizetésétől a szervezők nem tudnak eltekinteni.

A téves vagy dupla utalás esetén a banki költségek levonása után, a rendezvényt követően történik meg a visszautalás.

A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben e-mailen a Magyar Fogorvosok Egyesülete és a Régió-10 Kft. a képzéseivel, rendezvényeivel kapcsolatos információkat és hírlevelet küldjön számára.